Yearly Archives: 2012

En genvej til et brand for den lille virksomhed

Hvis du sidder med den opgave, at skabe en verbal og visuel identiet for en virksomhed, så er det fristede at lade sig inspirere af en succesfuld virksomhed som Google. De har succes, så de må vide hvordan man gør. Men fik Google succes på trods af eller på grund af sit navn og logo? Og hvis vi… Read More »

Nyhedsbrevet slår stadig Facebook siden

Hvad vil du helst have 3000 fans af din facebook side eller 300 som er tilmeldt dit nyhedsbrev? Man behøves jo heller ikke vælge, det er ikke et enten eller – man kan have både facebook side og nyhedsbrev. Men sommetider skal man måske vælge, hvor man vil have sit primære fokus, vil du sætte… Read More »

Tjen penge på Facebook grupper

Hvorfor grupper? Facebook grupper virker nærmest som lidt af en anakronisme, det minder meget om gode gamle nyhedsgrupper. Men der er flere fordele i forhold til Facebook sider. Det kan f.eks. være en mulighed for at være “vært” ved en “fest”, hvor du får muligheden for at demonstrere din viden inden for en særligt fagligt… Read More »

Vil regeringen have flere akademikere bag kassen i Netto?

Beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen har været ude med den mel­ding, at arbejds­løse aka­de­mi­kere skam godt kan søge arbejde i Netto, sam­ti­digt med at rege­rin­gen har den mål­sæt­ning i 2020 pla­nen, at flere skal være aka­de­mi­kere. Den situ­a­tion med­førte en del debat omkring stu­di­e­valg, ung­doms­ar­bejds­løs­hed og over­ud­dan­nelse, og nogle drog den kon­klu­sion, at vi uddan­ner for mange… Read More »