Sådan får du Facebook UD af klasseværelset !


”Skolen skulle altså se at få lukket ned for alt det der Facebook ! De sidder bare der og skriver i Facebook, og de hører jo slet ikke efter, hvad jeg siger!” – Lærere på landets ungdomsuddannelser river sig i håret over at blive udkonkurreret af Facebook, når de sidder der og sludrer på Facebook midt i undervisningen, som var de til et cocktailparty. De unge tror selv, at de er med på beatet, de kender alle de nye web 2.0 medier på nettet og bruger dem i stor stil, og som lærer kan man føle sig sat bagud, men hør her: det behøver du overhovedet ikke !

Dette er et gæsteindlæg af Kirsten Brohuus Lund, som blogger om sociale medier i undervisningen på på http://brohuus.dk/socialmedia.

Unges brug af web 2.0 medier er oftest begrænset til at sludre på Facebook og søge information på Wikipedia. De bidrager ikke selv med noget – som ellers er web 2.0 medierne præmis – hverken på Wikipedia, andre wikis, blogs – endsige opretter en blog selv. Nej, nej – de er læsere og ’sludrere’ – de er ikke web 2.0 bidragsydere. Og kildekritik er ofte en by i Rusland, når de henter information på nettet. Så kære lærer – her er hvad du skal gøre for at få smidt Facebook ud: snyd dine elever bagom og få deres opmærksomhed på deres egen hjemmebane:

Få dem til at oprette en blog på nettet vha WordPress, bed dem lægge en multiuser Buddypress installation ovenpå  (se mit eksempel her). – Så har de allerede lært mere end de fleste unge om web 2.0 medier. Så lægger du rammen for et fagligt/tværfagligt emne, som de skal diskutere på bloggen og kommentere på hinandens indlæg. Dernæst skal de skrive artikler om emnet i wiki’en, lave revision på hinandens artikler og selvfølgelig linke til åbne, webbaserede læringsressourcer om emnet. Til sidst skal de samarbejde om at lave en præsentation om emnet vha. Google Docs i en fælles præsentation, hvor de fortæller om deres emne, men også om deres proces for kildekritik af de ressourcer på nettet, som de har brugt og linket til.

Så vil du se at Facebook er blevet udkonkurreret af dig, du har inddraget sociale medier i din undervisning, dine elever bidrager, diskuterer, kommenterer, samarbejder, reviderer og reflekterer, og dine elever er pludselig meget bedre rustede til at være professionelle web 2.0 brugere i deres fremtidige arbejdsliv !- Just like that :-)

Tjek lige de her bøger ud –så får du masser af inspiration: ”E-læring på web 2.0” og ”Didaktik 2.0”.

15 thoughts on “Sådan får du Facebook UD af klasseværelset !

 1. Martin Juhl

  Hej Kirsten

  Jeg er langt hen af vejen enig i dine betragtninger, både med hensyn til karakteristikken af de unges brug af sociale medier og i den foreslåede undervisningsform.

  Jeg ville dog være ligge meget vægt på valg af emne, da sociale medier i sig selv ikke er nogen garanti for deltagelse og involvering.
  Jeg vil vove den vilde påstand, at grunden til at de unge bruger facebook med videre, ikke er at det er web 2.0 medier, men snarere at emnet er dem selv og deres relationer til vennerne.
  Jeg er klar over at dette emne nok ikke er en del af det gængse pensumliste og jeg synes derfor det er vigtigt at få vist den kommunikative styrke der ligger i sociale medier. Derfor er man i min optik nødt til at skabe en anden form for motivation.

  Mit forslag til en tilføjelse er derfor:
  Find et emne der er oppe i tiden og som har en generel interesse blandt de unge, eksempelvis olieudslippet i den Mexicanske golf. Få derefter de unge til at bruge de sociale medier til at prøve at skaffe udenforstående læsere/brugere (eventuelt med en tæller, G-analytics eller lignende for at vise om det lykkedes)
  Dette vil øge koncentrationen om indholdet, tydeliggøre hvad en kort kommentar kan gøre samt vise styrken i at kunne kommunikere til et stort publikum med begrænsede midler.

  Jeg ved det også indeholder faldgrupper, så som manglende lyst til at publicere til et større publikum(herunder deres eget netværk) eller at de ikke kan trække nogen besøgende til bloggen, men dette kunne så diskuteres i en evaluering og forhåbentlig lære dem noget.

  Til sidst mange tak for et godt indlæg og en kogebog til begyndere.

  Jeg vil straks sende linket videre

  Martin

  Reply
 2. Pingback: Tweets that mention Sådan får du Facebook UD af klasseværelset ! -- Topsy.com

 3. Kirsten Brohuus Lund

  Hej Martin
  Tak for et rigtig godt forslag, og jeg forstår din gode pointe med at lægge en ’gulerod’ ud i form af at tiltrække andre læsere til det, de producerer, selvom du også kalder det en faldgrube. Til gengæld vil de nok anstrenge sig yderligere for at producere godt indhold, når de ved at selve formålet er, at eksterne skal læse og evt. kommentere på det, og det falder helt i min smag på den måde at få ’nedbrudt’ skolens mure således, at de kommer til at arbejde på tværs af kontekster. Ideen med, at de skal arbejde parallelt med forskellige medier for at skabe opmærksom om deres ’sag’ er også god, fordi de så vil komme til at søge og undersøge flere forskellige medietyper.
  En ide kunne også være at lave den slags forløb i samarbejde med en klasse evt. fra et andet land, hvis det er et globalt tema – så man havde kommunikationen med eksterne fra starten, og stadig have det fælles mål at skabe opmærksomhed om sagen.
  Kig i øvrigt også gerne forbi på min blog (mest om web 2.0 og læring) for yderligere info og snak: http://socialmedia.brohuus.dk/ – anytime :)

  Reply
 4. Mads Gorm Larsen

  Som alternativer til Buddypress – har jeg i anden sammenhæng lavet følgende lille liste.

  • Blackboard – det system som de studerende anvender her på TEK.
  • MediaWiki – det system som Wikipedia.org kører på og som bruges af både af klubben / hackerspace København https://labitat.dk/index.php/Main_Page , af hackerspace i Århus http://www.hackaarhus.dk/wiki/Main_Page og af vores egne forskere i RoboLab http://robolab.tek.sdu.dk/mediawiki/index.php/Forside .
  • Buddypress bruges f.eks. af http://commons.gc.cuny.edu/
  • Pligg.com bruges f.eks. af http://www.tweet-this.com/
  • Crowdwine.com – bruges f.eks. af http://iasummit08.crowdvine.com/ (24$ om måneden hvis den skal være uden reklamer… )
  • Ning.com bruges f.eks. af http://my.studyindenmark.dk/ , (Den billigste med “Simple customization options” koster 20$ om året)
  • Wetpaint.com – som bruges af f.eks. http://thevampirediariesshow.wetpaint.com/ ($19.95 om måneden for at fjerne reklamer)
  • Usite.dk – som bruges af Thomas og foreløbig ikke af andre :-) http://usite.dk/project/project.php?eid=70

  Hvis nogen har erfaringer eller forslag til alternativer så hører jeg meget gerne om det.

  Reply
 5. Kirsten Brohuus Lund

  Rigtig god liste over muligheder, Mads. Det får mig til at tænke på, om alle på listen er egentlige alternativer til Buddypress… Nogle er wikis, som vel har et lidt andet anvendelsesfokus? – Men i alt fald så havde jeg jo fået et Ning netværk op og køre på et tidspunkt, men så valgte de at gøre det til at betalingssite, så derfor søgte jeg efter andre, hvor man kunne oprette et ’rigtigt’ socialt netværk (fremfor ’kun’ at være fx en blog eller en wiki), og efter at have afsøgt lidt forskelligt, så valgte jeg Buddypress, men jeg har for nylig hørt om http://grou.ps/ som fx bruges af http://www.nwaf.org.uk/, og som også synes at tilbyde noget a la Ning og Buddypress, og som er gratis ved op til 100 GB trafik. Jeg har ikke afprøvet det, men det ser ud til at være et lovende alternativ til Ning :)

  Reply
 6. Mads Gorm Larsen

  Jep – det er en Wiki liste, og ikke en niche social netværk liste, men der er et lille overlap. Hvis du f.eks. ser på Wetpaint, så kan du være venner med dem som deltager.

  Hvad man egentlig savner er en enkelt, eller måske to som er et hestehoved foran, lidt ala WordPress vs. blogger.com. Der er så vidt jeg kan se ikke noget niche wiki / niche social software noget som ligesom er det som stikker ud som vinderen.

  Eller?

  Reply
 7. Martin Juhl

  Når nu Blackboard er med på listen, burde Moodle så ikke inkluderes?

  http://moodle.org/

  Moodle er med deres egne ord “… et Open Source Course Management System (CMS), også kaldet Learning Management System (LMS) eller et Virtual Learning Environment (VLE)”

  Jeg har ikke arbejdet med det, men umiddelbart synes jeg det ser ud til at inkludere mange af de funktioner vi snakker om.

  Reply
 8. Mads Gorm Larsen

  Tja, jeg har selv arbejdet en lille smule med Moodle, da jeg arbejdede på Tietgen skolen, og i forbindelse med mit arbejde på SDE benyttede vi Blackboard. Jeg synes dog ikke disse systemer er synderligt interessante. Personligt tror jeg det man skal kigge efter er et system som er uendeligt let at bruge, og måske et system som i meget høj grad integrerer facebook. På den måde som Kirsten Lund faktisk gør på hendes blog.

  wetpaint er her et godt bud, da man både kan logge ind ind med sit facebook login, og får en facebook like knap.

  Reply
 9. Kirsten Brohuus Lund

  Jeg synes det er lidt vanskeligt at lave disse lister, for ud fra hvilke kriterier kan man kategorisere dem? Der mangler måske en typologi for at kunne gøre det, men når vi snakker web 2.0 medier, tænker jeg at det må være anvendelsesformen, der afgør hvilket type medie, der er tale om. Jeg mener fx: er buddypress en blog eller et sns?
  Jeg er kun stødt på et enkelt forsøg på en typologi, som Christian Dalsgaard har lavet, der kategoriserer web 2.0 medier efter fire anvendelsesformer: Dialog, Netværksdannelse, Kreation/skabelse og Deling. Til hver kategori hører så en række medietyper – til Dialog-kategorien hører fx tekstfora og chat, til Netværksdannelse hører fx. person-centrerede sns’er og netværksbaserede blogs, til Kreation hører fx blogs og wikis og til Deling hører fx. objekt-centrerede sns’er og social bookmarking. Mon det kan bruges til at give et lidt bedre overblik??

  Reply
 10. Inger-Marie Christensen

  Nye, virtuelle veje til læring

  I foråret 2011 har du som lærer på folkeskolens overbygning eller på gymnasium, mulighed for at deltage i kurset: AVATAR (Added Value of teAching in a virTuAl woRld). På kurset får du viden og redskaber, der gør dig i stand til at anvende virtuelle verdner i din undervisning på en måde, der motiverer og engagerer dine elever og øger læringsudbyttet.

  Kurset foregår på engelsk, men der er mulighed for support på dansk. Kurset afvikles via en e-læringsplatform og en virtuel verden, sådan at du bliver fortrolig med disse måder at kommunikere og lære på. Forhåndskendskab til virtuelle verdner er ikke nødvendigt. Læs mere her: http://www.sdu.dk/Om_SDU/Faellesomraadet/Kompetenceomraadet/Elaering/SecondLife/euavatarprojekt.aspx.

  Send dine kontaktdetaljer til e-læringskoordinator Inger-Marie F. Christensen, Syddansk Universitet på e-mail imc@sdu.dk eller telefon 6550 7501, hvis du har lyst til at modtage løbende nyt om AVATAR kurset.

  Reply
 11. Inger-Marie Christensen

  Hej igen

  Jeg har lige lagt lidt reklame ind for et kursus om undervisnings i virtuelle verdner, som vi afvikler i foråret 2011. Det er jo en rigtig interessant diskussion, om og hvordan IKT inddrages i undervisningen. Især er det vigtigt at være opmærksom på de ændrede lærer/elev, underviser/studenter roller, der følger.

  Jeg mener også, at det er vigtigt at sætte de rigtige rammer for e-læringsaktiviteterne, så man når det niveau, der er slutmålet for forløbet. Jo mere åbne e-læringsværktøjer, man anvender og jo mere ansvar, der lægges over på de studerende, jo vigtigere er det at formidle forventinger og krav. Min opfattelse er også at mange elever/studerende er usikre på, hvordan værktøjerne skal anvendes i en læringssammenhæng og så er der blufærdigheden ift. at udstille sig fagligt.

  Der er mange aspekter at tage hånd om, og så skal man selvfølgelig også have fundet nogle gode værktøjer, der matcher det læringsforløb, man har designet.

  Reply
 12. Kirsten Brohuus Lund

  Hej Inger-Marie. Jeg er enig i, at der er tale om nye roller for både undervisere og studerende og i det hele taget er skole 2.0 jo et opgør med en traditionel lærerstyret undervisningsform over til en elevcentreret måde at tænke undervisning på. Det betyder at underviseren skal ‘slippe kontrollen’ og samtidig sikre at eleverne når de faglige mål, som formelt er sat. Den usikkerhed tror jeg er den største barriere for mange undervisere. Er jeres kursus en hands-on indføring i web 2.0 værktøjer eller er der tænkt pædagogiske web 2.0 overvejelser ind i kurset – evt. et link til jeres kursus?

  Reply
 13. Inger-Marie Christensen

  Hej Kirsten

  Vi har tænkt både det pædagogiske og det værktøjsmæssige ind i kurset, da det jo er utrolig vigtigt, at underviserne ikke blot overføre aktiveteter fra den traditionelle undervisning til det virtuelle undervisningsmiljø, der anvendes. Tværtimod er det vigtigt at få øjnene op for, hvilke læreprocesser, det virtuelle miljø kan understøtte, og hvordan dette matcher målgruppen og det aktuelle fag. Vores kursus “AVATAR – Teaching in a virtual world” er beskrevet mere udførligt på disse websider:

  http://www.sdu.dk/Om_SDU/Faellesomraadet/Kompetenceomraadet/Elaering/SecondLife/euavatarprojekt og
  http://www.avatarproject.eu/avatar/index.php

  Jeg kan kontaktes på imc@sdu.dk for mere information.

  Reply
 14. Pingback: Social Media | Blog | Kan man slukke for Internettet?

 15. Pingback: Facebook ind i klasseværelset? | Ind i sproget ud i verden

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.