Lederens bizarre ritual

By | 03/02/2018

Det er kommet dertil, at lederen har fået ansvar for at skabe mening i livet for medarbejderen. Lederen er blevet så ivrig efter at inspirere, motivere og engagere, at vi ikke kan se forskel på missionen for folkekirkens nødhjælp, og missionen for et asfalt-firma. Hvad blev der af lederens ansvar for at skaffe kunder og klare konkurrenter?

Vi befinder os på et konferencecenter med udsigt til en storslået nordisk natur.

Seminaret indledes af den administrerende direktør, “Mit job består fundamentalt set i at lytte til, hvad organisationen prøver at sige, og så sørge for, at det bliver udtrykt på en slagfærdig måde”.

Ledelseskonsulent i de stramme gabardinebukser siger, “Ingen inddragelse, ingen engagement”.

Vi arbejder i grupper, hvor vi bygger tårne med spaghetti og skumfiduser. Vi bliver udstyret med gule post-it-noter og tusser. Alle bidrager, vi skriver en mission, der skal skabe engagement og mening.

“Vores mission er at blive nummer 1. For at opfylde denne mission vil vi være excellente til alt, når vi servicerer kunder, medarbejdere, aktionærer, samfund og naturen.”

I

Marketonist – missionen er illusionen om excellence i alt og for alle.

Vi skriver også en vision og finder vores WHY. Til vores overraskelse er der et meningsfuldt og højere formål med at lægge asfalt. Vi finder vores værdier med et værdi-poker-kortspil. Vores værdier bliver trykt på stribede kaffekopper, som vi får i julegave.

Kan du genkende lederens bizarre ritual? Citaterne er taget ordret fra bøger af guruerne Peter Senge og Stephen Covey, og på nettet kan du købe værdi-poker-kortspillet.

Vi kigger indad for at finde vores værdier. Det er os, der er i virksomheden, der skriver mission, vision og værdier. Det hele udtrykkes på en slagfærdig måde for at motiverer os, der er i virksomheden. Vi kigger indad, og verden udenfor med kunder og konkurrenter er blevet glemt.

Siden 00’erne har speciallæge Helle Johansen været igennem syv seminarer. I et debatindlæg tager hun bladet fra munden, hun beskriver, hvordan post-it-noter og tusser giver hende kvalme.

Scott Adams Dilbert 1998 – missionen der giver kvalme.

Professor Adelien Decramer har foretaget en metaundersøgelse af 20 års akademiske forskning om “missionserklæringen”, fordi det stadig er uafklaret, om missionen giver noget af værdi. Inddragelsen bliver gennemskuet som pseudo-demokratisk. De vidtløftige visioner, missioner og værdier bliver gennemskuet som nonsens. Resultatet er at flertallet ikke kan huske visioner, missioner og værdier i den virksomhed, hvor de selv arbejder. Lederens bizarre ritual og mission nonsens kan i værste fald fører til sarkasme og kvalme.

Derfor mener jeg, at vi bør stille spørgsmålet om missionen skal motivere, eller skal missionen give et svar på, hvad der er vores forretning?

De magiske egenskaber ved de vises mission

Ledelsesguru Peter Drucker bragte i halvfjerdserne begreberne mission, vision og værdier ind i ledelseslitteraturen. Drucker benyttede ikke udtrykkene med de skolebogs-definitioner, som vi i dag ser hos MBA studerende. Men begreberne er allerede hos Drucker “de vises sten”. Et stof med magiske egenskaber der skaber engagement blandt medarbejdere, fortæller os hvad der er strategien for virksomheden, og gør det hele i et slogan der kan stå på en t-shirt. De fleste har glemt Peter Drucker, men mission, vision og værdier forbliver en obligatorisk del af enhver organisation. På lige fod med frugtordning, kunstforening og gavekasse.

En spids motivations-kanyle

Peter Drucker var fascineret af almennyttige organisationer og ideologiske bevægelser, hvor frivillige arbejder gratis, fordi de er motiveret af en mission. Drucker mente, at kommercielle virksomheder kan skabe det samme engagement blandt sine medarbejdere ved at fremhæve organisationens højere formål. Et budskab som de fleste i dag forbinder med meningsfuldheds-apostle som Simon Sinek. I Danmark hævder Morten Aalbæk, at “som leder er du forpligtet til at skabe en mening i livet for medarbejderne”.


Udfordringen er imidlertid, at den kommercielle virksomhed som f.eks. producerer Coca Cola, den har ikke i sin essens et højere etisk formål. Coca Colas formål er at producerer overbetalt usundt brunt sukkervand. Almennyttige organisationer som verdensnaturfonden, kræftens bekæmpelse eller folkekirkens nødhjælp har i sin essens missioner, der er til gavn for samfundet. Derfor kan deres mission skabe et betydeligt engagement.

Marketoonist –  verdensfred og meningen med chips

Hvis virksomheder som British American Tobacco, Shell Oil Company eller Ryanair efterligner missioner fra almennyttig organisationer, så kan de let komme til at fremstå hykleriske eller patetiske. Det er ikke specielt motiverende eller meningsfuldt at producerer overbetalt usundt brunt sukkervand. Det er dog ikke ensbetydende med, at Coca Cola kan ændre på det forhold ved at skrive, at deres mission er “To refresh the world. To inspire moments of optimism and happiness”.

Det er rigtigt, at direkte adspurgt, så siger vi, at vi gerne vil arbejde for noget, der er meningsfuldt. Der er bare den hage ved det, at hvad vi siger, og hvad vi gør er ikke det samme. Flertallet arbejder ikke som frivillige for almennyttige organisationer eller ideologiske bevægelser. Drucker var inspireret af at folk, de vil arbejde gratis for en organisation med det højere formål, der er meningsfuldt. Vi kunne også lade os inspirere, af amatør-golfspilleren der arbejder hårdt på at blive god til noget, der er totalt meningsløst.

Almindeligvis antager vi, at forskellige mennesker skal ledes på forskellige måder. Og der er mennesker, der ikke lader sig inspirere af en organisations mission. Når Simon Sinek og Morten Aalbæk peger på meningsfuldhed som den eneste mulige årsag til succes. Så kan det skyldes manglende empati, hvor vi blindt antager, at det der er vigtigt for os selv, det er lige så vigtigt for alle andre. Har du personlige ambitioner, håb og drømme, som har intet at gøre med missionen for din arbejdsplads?  Vi er naive nok til at antage, at vi med en kanyle kan sprøjte virksomhedens mission og værdier ind i medarbejderen, og få medarbejderen til at hoppe rundt af begejstring og betragte virksomhedens mission med skinnede øjne. Vi har imidlertid ingen grund til at ønske os sådanne medarbejdere.

Professor Timothy Devinney har foretaget en undersøgelse af medarbejdere fra store og succesfulde virksomheder, og 70% af medarbejderne kunne slet ikke huske virksomhedens mission. Den gode nyhed er at alle virksomhederne i undersøgelsen netop var succesfulde, så tilsyneladende behøves medarbejderne ikke engang kende virksomhedens mission for at have success. Det er ikke nødvendigvis et problem, hvis vi ikke finder motivation i virksomhedens mission. Vi kan også finde finde arbejdsglæde i en sund virksomhedskultur med venskab og hygge med kollegaerne. Det er ikke afgørende for alle der sidder i regnskab, om virksomheden producerer LEGO klodser eller ECCO sko.

Mission, vision og værdier er hverken det eneste eller det bedste ledelsesredskab til at motivere alle mennesker i alle organisationer. Og det er ikke nødvendigvis her ledelsen skal sætte ind, hvis de gerne vil opnå motiverede medarbejdere og et bedre resultat i den næste trivselsundersøgelse.

Missionen er ikke pseudo-dybsindigt slogan

Nike’s mission er i dag “Bring inspiration and innovation to every athlete in the world”. Budskabet er rettet mere mod forbrugeren end medarbejderen, og missionen er i kategorien pseudo-dybsindigt inspirerende branding slogan.

Missionen er her blevet et virksomhedens ornament, skrevet i smuk kalligrafi, hugget ud i sten og hængt op på hovedkontoret. Det kan ikke understreges nok, at Nikes succes ikke er bygget med denne mission. I 80’er havde Nike “Crush Adidas” som mission, og da Adidas var knust, så ændrede Nike missionen til “Crush Reebok”. Nike skabte sin succes med missioner, hvor der var en klar adskillelse af et fælles mål for virksomheden på ene side, og på den anden side branding slogans. Nikes succes er skabt med en mission, der var et konkret mål om at slå en konkurrent.

Et kort over kampen for magt

Det så populære demokratiske seminar på konferencecenteret med inddragelse af de ansatte, det stammer fra ledelsesteorier om den lærende organisation. Der er den lille udfordring ved gruppetænkning, at vi som regel ender med mission, vision og værdier, som handler om de ansattes relation til ledelsen, og ikke om virksomhedens relation til kunder og konkurrenter.

Når en gruppe af medarbejdere skal skabe en strategi, så er der en risiko for, at vi ender med noget som på ingen måde er sammenhængende. I stedet ender missionen med at være et kort over en intern magtkamp. En gruppe kan vælge mellem forskellige strategier, en gruppe kan kritisere en strategi, men en gruppe kan ikke efterligne den kreative process, der kendetegner den geniale iværksætter, der udtænker en sammenhængende strategi.

Et fornuftigt svar frem for mission nonsens

Da Professor Svend Brinkmann deltog i lederens bizarre ritual, så foreslog han at Aalborg universitet skal stræbe efter at blive et middelmådigt universitet. Brinkmann punkterer idéen om, at missionen om at blive nummer 1 giver medarbejderen motivation og mening med livet. Missionen skal være en grund for kunden til at vælge Aalborg universitet, på trods af at universitet ikke er nummer 1. Hvis du er ikke er leder af skattevæsenet, et hospice eller et monopol, så skal din mission være en teori om, hvordan du skaber kunder og klarer konkurrenter. Vi kan betragte enhver virksomhed i et så abstrakt perspektiv, at selv entreprenøren der asfaltere veje har nonsens missionen “Gøre folks liv bedre ved at være excelente til at forbedre kvaliteten”. Der er ingen vejledning i en missionen, der er abstrakt.

Virksomhedens mission skal svare på et tilsyneladende enkelt spørgsmålet: Hvad er vores forretning? For SAS er svaret på det spørgsmål ikke luftfart. Det kunne være svaret, hvis SAS var det eneste flyselskab i verden, men eftersom SAS har konkurrenter, så er svaret på det spørgsmål vanskeligere. Og svaret er heller ikke en illusion om, at “SAS skal være nummer 1”, eller at SAS kan opnå excellence i alt og for alle kunder (SAS 2011). Værdierne skal være kundens behov og kundens forventninger. Vi køber ikke flybilleter fra SAS, fordi deres mission indeholder etisk vejledning eller livsvisdom. Vi køber heller ikke flybilleter fra SAS, fordi de har nogle klart definerede kerneværdier om fred og forståelse. Alt hvad kunden er interesseret i er hans eller hendes egne værdier. Det spørgsmål der skal svares på, det er, hvorfor skal kunden vælge SAS fremfor alle de andre flyselskaber? Missionen hos SAS er i dag nærmere et fornuftigt svar på det spørgsmål, “To make life easier for Scandinavia´s frequent flyers” (SAS 2014).

Måske er mission, vision og værdier blevet til nonsens, fordi begreberne er blevet fordrejet af stadig nye strategiske ledelsesteorier. Måske har vi set så mange satiriske vittigheder om meningsløse missioner, at det ikke længere er muligt for os at tage missionen alvorligt. Måske forsøger vi at løse alle problemer alene med missionen, og så ender missionen med at være myten om de vises sten. Måske kigger vi udelukkende indad efter vores værdier, og resultatet er igen og igen banale hygiejneværdier, som “ansvar”, “tillid”, “respekt”, “samarbejde” og “excellence”. Uanset årsagen er konsekvensen, at missionen er endt som nonsens. Hvilket forklarer at flertallet hverken kan huske mission, vision eller værdier i den virksomhed, hvor de selv arbejder.

Når vi ikke længere kan skelne mellem missionen for folkekirkens nødhjælp og missionen for et asfalt-firma, så er missionen blevet til nonsens. Vi gennemskuer og tager afstand fra den inspirerende mission, som betyder ingenting. Missionen bør være lederens svar på et ganske enkelt spørgsmål: Hvad er vores forretning? Forudsætningen for at lederen kan motivere, det er, at vi har en mission, der er en fornuftig svar på, hvordan vi skaber kunder og klarer konkurrenter. Find et svar.

Relaterede artikler

Kritik af Karl Weick – en kritisk af Karls Weicks forskning i forbindelse med historien om Mann Gulch branden og soldater, der er faret vild i Alperne, og finder vej med et gammelt kort, som i slutningen viser sig at være et kort over Pyrenæerne

SAS mission, vision og værdier 2011 – To be valued for Excellence by all stakeholders, SAS skal være nummer 1.

SAS mission, vision og værdier 2014 – To make life easier for Scandinavia’s frequent travelers. Frequent and experienced travelers have higher demands and 60% of them prefer SAS.

Building Your Company’s Vision – om de fem gange WHY og det højere formål med at lægge asfalt.

Jeg får kvalme, når jeg ser post-it-sedler og tusser til endnu en strategidag – det ekstreme ’pseudodemokrati’ der er knyttet til new public management.

Looking for the value of mission statements: A meta-analysis of 20 years of research – After two decades of research, the effect of a mission statement on an organization’s performance is still unclear.

All talk, no action: why company strategy often falls on deaf ears – 70% of employees could not identify the publicly presented corporate strategy of their employer. What we are seeing is that even for the best firms, the “vision thing” may not matter all that much.

Management: Tasks, Responsibilities, Practices – To satisfy the customer is the mission and purpose of every business.

Stå fast: Et opgør med tidens udviklingstvang – For nylig skulle vi for eksempel formulere “visioner”… det vakte ikke begejstring, da jeg foreslog, at vi skulle stræbe efter at blive et middelmådigt institut.

Som leder er du forpligtet til at skabe en mening i livet for medarbejderne – Jeg mener, at du som leder er forpligtet til at skabe en mening i livet for dine medarbejdere i det arbejde, de udfører, før du fokuserer på at skabe tilfredshed.

Four Motivation Mistakes Most Leaders Make – Employees don’t care as much about the company as you think they do. But social science points to five sources of meaning for humans at work: the impact of the work on society, the customer, the company, the team, and “me.”

From inboxing to thought showers: how business bullshit took over (Dilbert)

One thought on “Lederens bizarre ritual

  1. Pingback: Faux brand purpose, de 17 verdensmål og dit køleskab – Mads Gorms blog

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *