Kritik af Karl Weick – den socialkonstruktivistiske sandhed

By | 04/12/2020

Karl Weick har gjort Mann Gulch branden kendt i ledelseslitteratur – men Weicks eneste kilde til de historiske fakta er Noman Macleans bog Young Men and Fire. Og til min overraskelse har Weick udeladt dele af bogen, som ikke stemmer overens med Weicks teori. 

Professor Norman Maclean brugte mere end et årti på at undersøge Mann Gulch branden og skrive bogen – Young Men and Fire. I 1969 skrev Karl Weick artikelen Prepare Your Organization to Fight Fires, og siden er historien blevet en populær allegori i dialoger om ledelse. I artiklen konkluderer Karl Weick bl.a. at organisationer bør være bedre til improvisation. 

“If organizations paid more attention to improvisation, it would be possible, when one organizational order collapsed, to invent a substitute immediately. Swift replacement of a traditional order with an improvised one can forestall the confusion that follows a command such as “drop your tools” or “jump into this fire.””

I denne klumme vil jeg argumentere for, at Weicks artikel er “Cherry picking”. Weick udvælger de dele fra Maclean’s bog, som understøtter Weicks organisationsteori, og samtidigt udelader han de historiske begivenheder, som ikke stemmer overens med teorien. Weick skriver kun om den lille gruppe af brandmænd og ikke noget om organisationen The United States Forest Service. Med en anden populær allegori kan vi sige, at Weick studerer snablen for så at udtale sig om hele elefanten. 

Organisationen The United States Forest Service 

Efter Man Gluch branden besluttede Richard E. McArdle, chief forester, at måden hvorpå han kunne undgå en gentagelse af tragedien, det var at analysere brande og lave nødplaner. Maclean skriver, at det er værd at bemærke, at i de 40 år siden Mann Gulch-tragedien, er ingen faldskærms-brandmand omkommet.  

Brandmændene ved Man Gulch branden havde lært fire nødplaner. Den ene af disse planer bestod i at løbe mod toppen af et højdedrag, hvor ilden brænder dårligere, fordi der er mindre brændsel. Denne strategi blev anvendt af Rumsey og Sallee, de to brandmænd der overlevede. Det var ikke improvisation, der reddede Rumsey og Sallee, det var en forud indlært nødplan, og de to overlevende brandmænd holdt sig til planen. 

Doges flugtild var en improvisation, det var en ukendt nødplan for brandmændene. Planen krævede at brandmændene kunne bekæmpe den instinktive adfærd at løbe væk fra ild. Det havde måske været bedre, om Dodge havde fulgt den kendte nødplan og fortsat sammen med Rumsey og Sallee videre mod toppen af højdedraget. Det kræver ikke tillid til en leder at løbe for livet, det kræver derimod ganske enorm tillid til en improviseret nødplan at skulle lægge sig ned og vente på ilden. 

Efter Mann Gulch branden kom det frem, at flugtild var en nødplan, der var både kendt og brugt før Mann Gulch branden. Men brugen af flugtild var ikke kendt af brandmændene i Mann Gulch eller af lederen Dodge. En af de nødplaner, der kom ud af at analysere brande, det var træning i brugen af flugtild. Og flugtild har reddet livet for andre brandmænd siden Mann Gulch branden. Det synes rimeligt at hævde, at flugtilden var en fascinerende improvisation, men den fungerede ikke, fordi den kun reddede lederen Dodge selv. Og ved at studere cases fra tidligere brænde, så havde det været muligt at træne brandmændene i brugen af flugtild. 

Forbered din organisation på konkurrenter 

The United States Forest Service analyserede brande og lavede nødplaner. Hvilket er den samme metode, som blev anvendt af forfattere som Sun-Tzu og Carl von Clausewitz, de analyserede krige og beskrev generiske militære strategier. Selvom resultatet er generiske strategier, så er resultatet af en sådan analyse stadig specifikke anbefalinger for en bestemt type af organisation. 

Weick anbefaler improvisation til alle organisationer over en kam – uanset om vi taler om brandmænd, militæret eller en kommerciel virksomhed. Det gør at løsningen bliver abstrakt, det er lidt som en fodboldtræner vis eneste strategiske råd er “Gå ud og vær opfindsomme”. Til sammenligning kom Clausewitz kommer med konkrete anbefalinger, hvor der optræder ord som forsvar, manøvre, spionage og angreb. The United States Forest Service frem til konkrete anbefalinger, hvor der optræder ord som ild, vejr, flugt og højdedrag. Marketing professor Michael Porter analyserer ikke digte om soldater i bjerge eller fascinerende historier om skovbrande, derfor kan han komme med konkrete anbefalinger, hvor der optræder ord som kunde, leverandør, forhandling og konkurrenter. 

Hvis vi holder Weicks anbefaling af improvisation op imod chief forester McArdles brug af analyse og nødplaner, så er det værd at gentage, at i de 40 år siden Mann Gulch-tragedien, er ingen faldskærms-brandmand omkommet. Det er historien om analyse og nødplaner, som Weick undlader at fortælle i sin artikel. Hvis en tryllekunstners trick skal virke, så kræver det, at tilskuerne kigger, men at de ikke kigger for længe, eller at de kigger det forkerte sted. Jeg håber, at jeg har prikket til din kritiske sans over for Weicks fortolkning af Mann Gulch branden.

Litteratur 

Basbøll, Thomas; Graham, Henrik (2006). “Substitutes for Strategy Research: Notes on the source of Karl Weick’s anecdote of the young lieutenant and the map of the Pyrenees”. Ephemera: Theory & Politics in Organizations. 6 (2): 194–204. 

Basbøll, T. (2015, April 01). Error and Blame, part 4. Retrieved November 28, 2020, from 

Maclean, N. (1992). Young men & fire. Chicago: University of Chicago Press.

Mintzberg, H., Ahlstrand, B. W., Lampel, J., & Mintzberg, H. (2006). Strategy bites back: It is far more, and less, than you ever imagined : the complete guide through the wilds of strategic management ; Strategy safari. Harlow: Financial Times Prentice Hall.

Weick, K. E. (January 01, 1996). Prepare your organization to fight fires. Harvard Business Review, 74, 3.)  

Weick, K. E. (January 01, 1996). The collapse of sensemaking in organizations: The Mann Gulch disaster. Wildfire.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.