Category Archives: Sure opstød

Vil regeringen have flere akademikere bag kassen i Netto?

Beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen har været ude med den mel­ding, at arbejds­løse aka­de­mi­kere skam godt kan søge arbejde i Netto, sam­ti­digt med at rege­rin­gen har den mål­sæt­ning i 2020 pla­nen, at flere skal være aka­de­mi­kere. Den situ­a­tion med­førte en del debat omkring stu­di­e­valg, ung­doms­ar­bejds­løs­hed og over­ud­dan­nelse, og nogle drog den kon­klu­sion, at vi uddan­ner for mange… Read More »

Det er en god nyhed, når en ingeniør er arbejdsløs

Ingeniørene slagter høns eller kører taxa. Det er myter, som får lov at leve, fordi danske journalister er lemfældige med deres kildekritik. Men sandheden er at under den nuværende krise kom ingeniørledigheden ikke over 4,1 procent, og under krisen i 1990’erne havde ingeniørene den laveste ledighed af alle de store erhvervsgrupper. Ingeniørledigheden er omgæret af… Read More »

Det ekko K-forum må leve med

“Nye tal fra Facebook viser, at der er kommet flere brugere, men at færre skriver statusopdateringer. Faldet er så dramatisk, at Facebook har prøvet at skjule det.” Sådan indledte K-forum sin artikel, men det var ikke nye tal, tallene viste ikke noget dramatisk fald og facebook forsøgte ikke at skjule noget. K-forums redaktion vælger at… Read More »

Vores retningslinjer for god debat

Hvor mange gange er du gået ind på en Facebook side, og har tænkt ved dig selv; “Hmmm jeg må nok hellere lige læse deres spilleregler”. Når organisationer opsætter retningslinjer for god debat i de sociale medier, så sker der det helt forfærdelige, at organisationer henviser til, at de har retten på deres side, fordi… Read More »